Nový rybník

Nový rybník
Nový rybník je přírodní rezervace a nachází se u obce Úherce, Plzeň - sever.
Rybník a umělý mokřad zbudovaný v místě propadliny po zaniklých dolech. Uměle vytvořené hnízdní ostrůvky.
 
Důvodem ochrany jsou hnízdiště a migrační stanoviště vodních ptáku a mokřadní ekostystém.