Obec Odrava

Obec Odrava
Obec Odrava se nachází v okrese Cheb.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1370.
Odrava zažila husitské bouře, reformaci i protireformaci jako součást Kynšperska. 
Výhodná poloha u brodu řeky Odravy a její úrodná půda pomohly obyvatelům přežít těžké časy.
V obci je velice rozvinuta forma soukromého podnikání např:umělecké kovářství,autodoprava,stavebnictví, zemědělství, kamenictví.
 
Pamětihodnost:
Zámek Mostov
 
OBEC Odrava
Odrava 22
350 02 Cheb 2 
 
Kontakt:
Derahová Alžběta 
starostka
tel.: 724 196 156
Gabriel Pavel
místostarosta
tel.: 724 196 157
 
ou.odrava@seznam.cz
942asx3 - datová schránka