Kaple svaté Anny

Kaple svaté Anny
 
V roce 2001 byla postavena na základě uchovaných fotografií a také vzpomínek místních pamětníků,čtverhranná vesnická kaple svaté Anny. S dobrovolným přispěním místních občanů vesnice a také z prostředků obnovy venkova obce Šabina.
Jde o repliku kaple, jenž dříve stávala o desítky metrů jižněji a která byla zbořena roku 1960.
První zmínka o kapli je okolo roku 1750.