Obec Spořice

Obec Spořice

První písemná zmínka o Spořicích pochází z roku 1281. Jedná se o listinu majetkových převodů Řádu německých rytířů v Chomutově. Sám název "Spořice" poukazuje na slovanské založení obce.

Pamětihodnosti
Kostel svatého Bartoloměje
Zemědělský dvůr u kostela
Šimonův dům
 
Starosta obce                     Ing. Roman Brand      tlf.: 739 410 764 
                                            starosta@obecsporice.cz
Místostarota obce             Jan Kujíček                  tlf.: 739 410 768
                                            Miloslava Schönová     lf.: 739 410 758
                                            mistostarosta@obecsporice.cz