Obec Strupčice

Obec Strupčice

Obec Strupčice  se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji  asi 8 km východně od Chomutova. Severně od obce se nachází prostor Lomu Vršany a na východ ji od Malého Března odděluje těleso rekultivované výsypky. Žije zde asi 850 obyvatel.

Pamětihodnosti
Kostel svatého Václava původem ze 14. století, přestavěný v roce 1780
Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723 od sochaře J. K. Vettera přemístěná z Tušimic
Socha svatého Václava z roku 1833 na návsi; na čtverhranném podstavci jsou reliéfy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Donáta.
Socha Panny Marie před kostelem z počátku 18. století z Prunéřova
Smírčí kříž u vstupu do kostela přemístěný z Prunéřova
Cyrilometodějský smírčí kříž z 16. století přemístěný z Vrchnic
Pieta z roku 1718 vytesaná v černovické huti přemístěná od Kralup ke vstupu na hřbitov
Pieta z roku 1741 od K. Weitzmanna přenesená z Milžany doprostřed malé návsi pod kostelem
Sloup s Kristem
Boží muka přemístěná na malou náves pod kostel
Krucifix
Socha svaté Anny
 
Řada drobných památek byla do Strupčic přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí
 
Kontakty
474 685 125
724 148 368 - p. starosta p. Pěnkava Luděk
ou.strupcice@volny.cz
4ecaqyb - datová schránka