Obec Svojetín

Obec Svojetín

První lidé se v okolí obce usídlili již v mladší době kamenné (neolitu), jak dokládá řada archeologických nálezů - mezi nimi i kamenná sekyra z této doby, nalezená ve Svojetíně za č.p. 59.. V 5. století našeho letopočtu začaly kraj osidlovat slovanské kmeny. Ty zde zakládaly své vesnice a postupně i opevněná hradiska. Jak a kdy přesně vznikl Svojetín nám bohužel není známo. Pověst vypráví, že v místech dnešní obce jistý Svojata postavil tvrz nebo podobné opevnění na obranu před výbojnými Lučany a kolem této tvrze se pak začali usazovat první obyvatelé. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Svojetíně pochází z roku 1250, kdy papež Inocene IV. vydal listinu, ve které potvrdil držbu statků cisterciáckého kláštera v Plasích u Plzně.

Kontakty

Adresa
Svojetín 20
270 04  Svojetín

Kontakty

Tel.:313 578 030
fax: 313 578 882
svojetin@iol.cz

www.svojetin.cz/

Starosta obce: Josef Vrba Tel.:722 925 330        Místostarosta: Somr Vratislav 

Úřední hodiny
Pondělí:   08:00 - 12:00       13:00 - 17:00
Středa :    13:00 - 17:00
Pátek:       08:00 - 12:00