Památník obětem romského holocaustu

Památník obětem romského holocaustu
Památník obětem romského holocaustu
 
Památníkem obětí romského holocaustu se stalo nově upravené pietní území, které se nachází v místě bývalého pohřebiště cikánského tábora Lety u Písku.
Památník byl vystavěn v místě bývalého vězeňského hřbitova u cikánského tábora, do kterého byly za fašistické okupace násilně umístěny rodiny většiny českých Romů.
 
Zpočátku tu byl pracovní a později sběrný tábor, který byl v srpnu roku 1942 změněn na tábor pro Romy.  V nelidských podmínkách zde čekala smrt na 326 mužů, žen a dětí. Dalších 540 vězňů bylo posláno za smrtí do vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau.
 
Táborem prošlo za dobu jeho existence od srpna 1942 do května 1943 více než 1300 Romů, z nichž více než čtvrtina nepřežila a je pochována v místech současného památníku a na hřbitově v Mirovicích. Vězni, kteří přežili, byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
 
V památníku naleznete expozici o historii tábora, repliku táborové ubikace a přírodní amfiteátr.