Pomník hornické stávky

Pomník hornické stávky
Pomník hornické stávky
 
Byl postaven ve 20. letech na náměstí v Citicích. Pomník hornické stávky je památníkem dělnických bojů z 19. století. Na dlážděném podstavci je vybudována v zadní části zeď z opracovaných pískovcových kvádrů.
Ve středu zdi je v kameni vytesán reliéf názorňující ústí zřícené štoly dolu s výdřevou, u něhož po pravé straně sedí horník, pískovcová sochav životní velikosti.
Pravou rukou podepírá hlavu, v levé drží důlní kahanec. Nad výdřevou štoly pokračuje monument jako nepravidelně tesaný balvan, zakončený reliéfním znakem, pod nímž je nápisová deska s textem " Na paměť citické stávky květen 1894 "