Přírodní památka Bachmač

Přírodní památka Bachmač
Přírodní památka Bachmač je chráněné území nacházející se v zalesněné lokalitě kousek od obce Jickovice v okrese Písek nad údolím řeky Vltavy. 
 
Důvodem ochrany je malé rašeliniště přechodového až vrchovištního typu s typickou květenou se submontánním rašelinným březovým borem. Roste zde např. chráněný vrbina kytkokvětá a suchopýr pochvatý. Území tak představuje unikátní vegetaci v relativně teplé oblasti Středního Povltaví. 
Nejen rašeleniště tu najdeme, můžeme tu nalézt také bezobratlé živočichy, ale také dvoukřídlý hmyz.