Přírodní památka Ort

Přírodní památka Ort
 
 
Přírodní památku Orty najdeme v obci Borek v okrese České Budějovice.
 
Orty jsou bývalý kaolínový důl, který tvoří velké množství chodeb. Chodby jsou různorodě široké, některé jsou téměř neprůchodné. 
Chodby vznikly v polovině 19. století. Vznik inicioval Josef Hadrtmuth.