Přírodní rezervace a naučné stezky v obci Lesná

Přírodní rezervace a naučné stezky v obci Lesná
Obec Lesná v okresu Tachov, dostála svého jména, jelikož celé území obce je součástí přírodního parku Český les. 
Najdeme tu přírodní rezervace:
 
rezervace Farské bažiny 
- rozsáhlé rašeliniště s porostem borovice blatky.
rezervace Křížový kámen 
- horský porost původní podmáčené rašeliníkové smrčiny.
 rezervace Ostrůvek 
- fragment pralesovitého jedlo-bukového lesa.
 rezervace Pavlova Huť 
- původní podmáčená rašeliníková smrčina.
 rezervace Podkovák 
- malé rašeliniště vrchovištního typu s porostem borovice blatky.
Národní přírodní památka Na požárech 
 - rozsáhlé rašelinné louky, bývalo zde tokaniště tetřívka obecného.
Přírodní památka Prameniště Kateřinského potoka 
- prameniště se vzácnou květenou, zejména vstavači.
 
Ale také naučné stezky:
Stezka Lesná tam se dozvíte více o hospodaření v lesích.
 
Stezka Vodní svět přibližuje život živočichů s možností jej pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
 
Naučná stezka Sklářství seznamuje návštěvníky s historií sklářství a přírodou Českého lesa.