Přírodní rezervace Milská stráň

Přírodní rezervace Milská stráň
Milská stráň je přírodní rezervací už od roku 1988. 
Pokud se chcete dostat do míst, kde kvetou samé orchideje,určitě se vydejte na Milskou stráň v pohoří Džbán na pomezí středních a severních Čech.
Nejlepším obdobím pro návštěvu je květen. Rozkvétají zde tisíce až skoro metr vysokých vstavačů nachových. 
Je to jedna z nejbohatších lokalit na výskyt různých druhů orchidejí. 
Účelem rezervace je ochrana teplomilných travinných a křovinných společenstev rostlin a živočichů opukových, tzv. bílých strání.
Pestrost biotopů vytváří vhodné životní podmínky i pro řadu živočichů ať už to jsou drobní savci, ptáci, ale také hmyz – mimo jiné i cikáda viničná.
Milská stráň Vás dostane hned na první pohled,svou klidnou, barevnou krajinou, kde si můžete v poklidu vychutnávat vůni té nejrozmanitější fauny a flóry.