Přírodní rezervace Pomezní rybník

Přírodní rezervace Pomezní rybník
Přírodní rezervace Pomezní rybník
Pomezní rybník je přírodní rezervace, umělá vodní nádrž při hranici s Německem. Chráněné území bylo vyhlášeno k ochraně a zachování vodního toku, mokřadních společenstev a vlastního rybníka. 
Jsou zde vzácné a ohrožené rostlinné,živočišné druhy. Nejvýznamněší je ďáblík bahenní.  
Zajímavostí je, že státní hranice prochází středem Pomezního rybníka.