Řeka Ohře

Řeka Ohře
Ohře pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny asi 35 km od Chebu. Až do Kadaně protéká horami, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří  v nížinách četné meandry. Po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším západním přítokem Labe. Litoměřicích je jejich soutok
Na toku je možno nalézt tři přehradní nádrže:
 
Skalka - postavena v letech 1962–1964 s celkovou plochou 378 ha
Nechranice - postavena v letech 1961–1968 s celkovou plochou 1338 ha
Kadaň - postavena v letech 1966–1971[4] s celkovou plochou 67,2 ha
Průměrné měsíční průtoky Ohře v Lounech