Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Nejkrásnější barokní stavbou města Rudné je římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
První zmínka o kostele je z roku 1356. Pravděpodobně byl znovu postaven v roce 1605, ale ve třicetileté válce byl poškozen. 
Rodina Karvinských pak dala v roce 1697 kostel opravit. Majitelka tachlovického panství velkovévodkyně Anna Marie Toskánská dala kostel zbořit a v roce 1740 začala se stavbou nového kostela. 
Kostel byl vysvěcen 3. září 1747 farářem Janem Ferdinandem Ojlaserem. 
Na hlavní oltáři je malba s výjevem stětí sv. Jana Křtitele, boční oltáře jsou zasvěceny sv. Rodině, sv. Barboře, sv. Janu Nepomuckému a svatému Františku Xaverskému. Varhany v hořelickém kostele stavěl varhanář pan Karel Weiss.