Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál
Schwarzenberský plavební kanál
 
Schwarzenberský plavební kanál najdeme i blízko obce Nová Pec, je to vodní kanál na Šumavě spojující jeden z přítoků Studené Vltavy a rakouskou řeku Große Mühl, přítok Dunaje a tím propojuje úmoří Severního a Černého moře. 
Kanál byl postaven na žádost knížete Jana Nepomuka I. ze Schwarzenbergu, pod vedením Josefa Rosenauera.
Celková délka kanálu činí 44 km, v blízkosti osady Jelení vede tunelem dlouhým cca 400 metrů.
 
V obci Chvalšiny - rodiště stavitele kanálu Josefa Rosenauera, můžeme najít Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu.