Schwarzenberský špitál

Schwarzenberský špitál
Schwarzenberský špitál najdeme ve městě Lišov v okrese České Budějovice.
 
Špitál nechal vystavit kníže Schwarzenberg v letech 1675 až 1676.
Špitál je zasvěcený svatému Janu Křtiteli a svatému Antonínu Paduánskému.
Až do 20. století chovanci špitálu měli za povinnost nosit oděv ve schwarzenberských barvách a v neděli chodívat v těchto stejnokrojích do blízkého kostela. Přirozeně tím vzbuzovali zájem občanů Lišova. 
V roce 1936 předal Jan ze Schwarzenbergu budovu špitálu městu Lišov, které ji použilo pro kulturní a vzdělávací účely. 
Byla zde vytvořena mateřská škola, třídy obecné školy a část byla využita jako městské muzeum. 
Ve školním roce 1955/1956 byl objekt přeměněn na školní jídelnu. 
Nyní je v této budově umístěna městská knihovna a obnovené městské muzeum.