Šemnická skála

Šemnická skála

Šemnická skála je přírodní památka, tou byla vyhlášena v roce 1933 a nachází se poblíž obce Šemnice. Důvodem ochrany je znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy, na jejich skalních útvare chrostou cenná bylinná společenstva . Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les.