Sklářské muzeum Lenora

Sklářské muzeum Lenora
Sbírka skla v muzeu v Lenoře patří k několika málo sbírkám skla, které se dochovaly v místě, kde dříve působily sklárny. . 
 
V muzeu je uložen soubor předmětů z doby vymezené zhruba léty 1880-1980. Jde jednak o výrobky lenorské sklárny, jednak o  poslední pozůstatek rozsáhlých vzorkoven skla firmy Jan Meyr a později Kralik, který se přímo v místě dochoval. Základem muzea se stala rodinná sbírka Kraliků.
 
Sbírka dokumentuje nejen výrobu jedné významné sklárny za více než sto let její existence, ale je to i ukázka vývoje šumavského a českého sklářství s jeho vzestupy a pády. 
Zahrnuje řadu unikátních dokladů o technikách používaných v Lenoře. Nejzajímavější je duplikát vrstvené a broušené soupravy na bowle z 22 dílů, která byla zhotovena pro anglickou královnu Alžbětu II.