Sluneční hodiny

Sluneční hodiny
Největší slunečních hodiny ve střední Evropě se nacházejí v Prachaticích v předpolí Dolní brány.
První návrhy pocházejí z roku 1969, realizace hodin proběhla počátkem 70. let  Město hodiny převzalo do svého vlastnictví 6.12.1971.
Autorem těchto unikátních hodin je sochař Zdeněk Šimek. Náležel k výtvarné skupině „ Trasa“ vzniklé v roce 1954 a patří k významným osobnostem výtvarného umění 60. let. Inspiroval se kamennými observatořemi starověké Indie. V Indii se nachází celá řada architektonicko-astronomických pomůcek obdobného charakteru.
Hodiny jsou unikátní nejen svojí velikostí, ale také řešením jako architektonické plastiky z kamenných bloků ze zbuzanského vápence a svým horizontálním umístěním.