Stará poštovna

Stará poštovna
 
Starou poštovnu naleznete ve městě Stod.
 
Barokní budova staré pošty pochází z roku 1747, Existence pošty ve Stodě je doložena již od r. 1548. Stodská pošta byla jednou z vůbec prvních v zemi.
Dům se vyznačuje výraznou barokní fasádou se třemi zdobenými štíty, jeden ze štítů nese letopočet výstavby, na dalším štítu je reliéfní plastika císařského dvouhlavého orla.