Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. 
Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen ve stol. 14. a v 16. stol. renesančně přestavěn. V 17. a 18. století byly provedeny barokní a rokokové úpravy. 
Zámecký komplex tvoří pět nádvoří:
Dolní hrad - nejpůvodnější část hradu s dominující věží.
Horní hrad - hlavní část areálu
Plášťový most - Několikaposchoďové přemostění Jelení zahrady, které spojuje zámek, barokní divadlo a zámeckou zahradu.
Zámecká záhrada - která je rozdělena na francouzskou a anglickou část. 
Zámecké barokní divadlo - nejdochovanější barokní divadlo na světě z roku 1681.