Tvrz Čachrov

Tvrz Čachrov
Tvrz Čachrov leží ve stejnojmonném městysu.
 
 
Nejstarší dochovanou částí areálu tvrze Čachrov je pětipodlažní budova gotické palácové věže obdélného půdorysu. 
Tvrz Čachrov byla v držení významného rytířského rodu Kanických z Čachrova, který ji vlastnil do roku 1377, kdy pramenné materiály uvádějí, že čachrovské zboží bylo v držení Viléma z Příchovic. Nyní je  Čachrov opět ve vlastnictví původního rodu.