Tvrz Okounov

Tvrz Okounov

Hledači pokladů tohle by Vás bude zajímat

Podle místní tradice stávala tvrz Okounov v obci asi 120 m jihojihovýchodně od kostela. V součastnosti je zde nachází rybník a pozemková parcela. Půlkruhové rameno rybníka tak připomíná zbytek příkopu; tento dojem ještě zesilují terénní náznaky pokračování zasypaného příkopu na jihu a parcelace obce zachycená na mapě stabilního katastru z r. 1842. Podoba zástavby tvrziště zůstává neznámá.

Zaniklá tvrz Okounov, v místě pozemků parc. č. St. 32/1, parc. č. 954/16 a parc. č. 954/17, k.ú. Okounov, Okounov, 431 51