Velký Karasín

Velký Karasín
 
 
Velký Karasín je přírodní památka v okrese České Budějovice, kousek od obce Sedlec. Jedná se o menší eutrofní rybník na pravém přítoku Bezdrevského potoka, jihozápadně od vsi Vlhlavy. 
Předmětem ochrany je část rybníka s litorálními porosty rákosin a přilehlými vlhkými ostřicovými loukami. Rybník je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních druhů ptáků. 
Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste žluťucha leská, hadí mord nízký atd.
 Bylo zde zaznamenáno až 20 druhů vážek včetně celoevropsky ohrožené šídlatky hnědé.