Vlčí Jámy

Vlčí Jámy

Vlčí jámy je úžasná přírodní památka, nachází se na jihozápadním úbočí Blatenského vrchu severovýchodně od města Horní Blatná na cestě vedoucí k rozhledně. Důvodem je ochrana středověkých dobývek cínových rud, ve kterých se vlivem specifického vzdušného režimu vytváří jeskynní led. Ledová jáma je 15-20 metrů hluboká, velmi úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud. Jde o pozůstatek dolu Jiří.