Vodní elektrárna Černé jezero

Vodní elektrárna Černé jezero
Vodní elektrárna Černé jezero je přečerpávací vodní elektrárna, která se nachází u obce Hamry. 
Je osazena třemi turbogenerátory, využívajícími i odtokové vody z vyrovnávací nádrže. Byla to první přečerpávací vodní elektrárna v Čechách.
Dne 6. prosince roku 1930 byla elektrárna uvedena do provozu.