Zámek Bezděkov - okres Klatovy

Zámek Bezděkov - okres Klatovy
Zámek Bezděkov se nachází přibližně uprostřed stejnojmenné obce.
Stojí na místě gotické tvrze ze 14. století.
V polovině 19. století byl zámek přestavěn podle projektu architekta Vojtěch Ignáce Ullmanna. 
Získal novormánský-novogotický styl. 
Budova má nízké střechy skryté za cimbuřím. V západním průčelí má zastavěnou velkou čtvercovou věž. Nároží při severním křídle zvýrazňují polygonální věže. Přízemí zámku je z části zaklenuté křížovými klenbami. Zámek je obklopen parkem z 18. století. Ale v současné době je zámek nepřístupný.