Zámek Blatná

Zámek Blatná
Zámek Blatná stojí ve stejnojmenném městě.
Zámek patří mezi stavebně historicky a architektonicky nejvýznamější památky v České Republice a také je to ráj pro filmaře. 
První zmínka o někdejším hradu pochází již z roku 1235. Nejslavnější období je svázáno s rodem Lvů z Rožmitálu. Jaroslav Lev z Rožmitálu se dokonce stal švagrem krále Jiřího z Poděbrad.
 
Nejcennější stavba blatenského zámku od archtekta Benedikta Rejta: goticko-renesanční palác s trojbokými arkýři. 
Zámku dominuje bílá věž, která se odráží ve vodní hladině.
Zámek je obklopen krásným anglickým parkem. 
 
Od roku 1990 patří zámek opět městu Blatná a je zpřístupněn návštěvníkům.