Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle
 
Státní zámek je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s hospodářským dvorem Leptáč,kterou v 16. století přestavěl a rozšířil rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. 
Roku 1579 s ním dvůr směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po vzoru venkovských italských vil.
V roce 1583 pověřil stavitele Baltazara Maggiho z Arogna, který pravidelný půdorys areálu rozvrhl do obdélníku s ohradní zdí, prostoupenou na třech stranách domky. Vstupní trakt zakončuje na západní straně zahradní domek, na východním rohu ohradní zdi kostelík, zasvěcený Panně Marii. Vnitřní malby podle dobových předloh jsou dílem Georga Widmana z Braunschweigu, který pracoval také na výzdobě zámku v Telči. Bohatá štuková výzdoba prvního patra vily a kostelíka pocházejí od Itala Antonia Melany.
 
Zámek Kratochvíle prošel důkladným restaurováním, jehož výsledkem je zásadní proměna interiérů renesanční vily.
Nyní tvoří unikátní krajinný celek s promyšleně budovanou mozaikou alejí, lesů, luk a rybníků. 
Návštěvníci zámku mohou využít krásnou prohlídkovou trasu renesančních interiérů vily, která byla slavnostně dokončena v roce 2011.