Zámek Orlík nad Vltavou

Zámek Orlík nad Vltavou
Zámek Orlík nad Vltavou najdeme ve stejnojmenné obci. 
Předchůdcem dnešního hradu Orlíka byl menší hrad vybudovaný ve 13. století. Od dob panování Karla IV. Byl Orlík v držení převážně české šlechty Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové. 
Roku 1948 hrad a panství bylo znárodněno. A v roce 1942 v rámci restitucí navráceno Karlu VII. Schwarzenbergovi. 
 
Schwarzenbergy bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Výzdobou vyniká tzv. Teskův sál , jehož vyřezávaný kazetový strop a obložení stěn zhotovil v letech 1882 -1884 Jan Teska. V podobném romantickém duchu je vyzdoben a zařízen honosný Rytířský sál. 
Na zámku je zastoupen i empírový styl napoleonské doby a to především nábytkem, který si přivezl již zmíněný Karel Schwarzenberg z Paříže.V okolí zámku se rozkládá rozlehlý anglický park se Schwarzenbergskou hrobkou.