Zámek Ostrov

Zámek Ostrov

Zámek Ostrov nad Ohří je poměrně složitý komplex několika budov, které byly v 19. a 20. století postupně degradovány. Dnes jsou převážně utilitárně využívány (zejm. pro potřeby školství), což činí z ostrovského zámku objekt relativně malé turistické přitažlivosti. Zajímavější se jeví být zámecká zahrada, či spíše to, co z ní zbylo: vždyť v 17. století se jednalo o nejproslulejší architektonický park v Čechách!