Zámek Tachov

Zámek Tachov
Zámek Tachov se nachází na okraji města.

První zmínka o hradu pochází z roku 1126. 
Na příkaz knížete Soběslava byl přebudován a rozšířen.
Lucemburkové rozšíčili hrad o palác, který spojil konstrukce starších staveb.
 
Nový zámek vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století.V roce 1770 byl zničen požárem a v roce 1784 byl obnoven v klasicistním stylu. Zámek naposledy prošel velkou rekonstrukcí na sklonku 70. let 20. století.
Nyní je zámek dvoukřídlý a dvoupatrový.
Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
A dnes slouží jako sídlo městského úřadu a základní umělecké školy.