Zámek ve Vráži

Zámek ve Vráži
Zámek ve Vráži patří k nejmladším zámecké stavbě u nás. V letech 1868-1875 si Lobkovicové postavili mezi Starou a Novou Vráží novogotický zámek, který roku 1881 vyhořel. 
Na jeho místě byla postavena nová opět novogotická budova sloužící jako letní a lovecké sídlo, kterou postupně obklopil rozlehlý krajinářský park.
 V roce 1932 byl zámek odkoupen Nemocenskou pojišťovnou soukromých úředníků a zřízenců, která roku 1936 zámek přeměnila na sanatorium. K lázeňským účelům slouží od roku 1993 jako privatizované sanatorium.