Žofínský prales

Žofínský prales
 
 
Žofínský prales je národní přírodní rezervace v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem kousek od obce Pohorská Ves. 
 
Přírodní rezervace Žofínský prales je společně s pralesem Hojná voda nejstarší rezervací v pevninské Evropě. V roce 1838 ji založil hrabě Jiří František August Buquoy na ploše přes 38 ha. V roce 1882 byl vydán absolutní zákaz těžby a od roku 1888 se plocha rezervace opět zvyšovala až na současnou rozlohu. 
 
Nynější rozloha je 102 ha.
Nejstarší stromy jsou až 400 let staré. Mezi stromy dominuje buk, v menším počtu se zde vyskytuje smrk a jedle. 
Od roku 1991 je rezervace oplocena a nepřístupna veřejnosti.