ZŠ A MŠ Kladno Motyčín

ZŠ A MŠ Kladno Motyčín

V devatenáctém století chodily motyčínské děti do kladenské obecné školy U Floriánské kaple. V devadesátých letech předminulého století Motyčínští podali žádost o odškolení od Kladna. Její vyřizování se protahovalo. V roce 1907 Zemská školní rada nařídila vyškolení Motyčína z Kladna. Po třiceti letech i Motyčín dosáhl svého cíle- měl povolenu samostatnou školu. V listopadu 1907 se již volila motyčínská místní školní rada. Předsedou byl zvolen František Svoboda, starosta obce. Je nutné vzpomenout název místa, kde byla škola postavena. Při schvalování místa Obecní školní radou je uváděno místní pojmenování „V březinách“. Vzhledem k poddolování obce by vysoká budova trpěla podzemními otřesy. Byl přijat návrh , aby se stavěla škola pavilonová. Počítalo se s výstavbou sedmi pavilonů, pro které arch. Karel Neumann ze Slaného udělal rozpočet 260 až 270 tisíc korun. Stavitel Černý se vešel do 232 tisíc. Podle nákresů Stanislava Havránka ze Slaného postavil první dva pavilony stavitel Černý. S vyučováním ve dvou pavilonech se začalo 16. 9. 1913. Pro rok 1913 - 1914 se motyčínská škola stala expositurou školy kladenské – II. Obecné školy chlapecké –jejíž správu vedl řídící učitel Jan Novotný. Do první chlapecké třídy v tomto školním roce nastoupilo 85 žáků, do druhé 64žáků. Dívčí první třídu navštěvovalo 82 žákyň, do druhého ročníku chodilo 78 žákyň. V roce 1914 stavbu dokončil stavitel Antonín Procházka z Kladna. Bylo postaveno 7 pavilonů. V 6 se nacházelo 12 učeben , v prostředním byt školníka ředitelna, sborovna a fyzikální kabinet. Výstavbu tělocvičny překazily válečné události let 1914 –1918. Celkové náklady na stavbu školy činily 250 000 korun. Ve šlolním roce 1914 –1915 se škola stala samostatnou a byla přičleněna ke školnímu okresu Slaný. Řídícím učitelem byl jmenován Václav Brádka, který byl do té doby říd. učitelem v Pálečku. Motyčínská škola svým pavilonovým rozložením, kde v jejím středu bylo vybudováno letní sportovní hřiště, vpředu prostorný park osázený keři a stromy, vzadu ovocnou školkou a zelinářskou zahradou, budila v širokém okolí obdiv. Ve své době patřila mezi nejmodernější školy asi nejen v našem kraji.

Ředitel školy - Mgr. Jaroslav Lenc

  • Konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00 hodin
  • Telefon: 312 273 342
  • Email

Zástupkyně ředitele - Ing. Marie Loňková

  • Výchovná poradkyně
  • Kroužek: Poznáváme přírodu
  • Konzultační hodiny: pátek 8.00 - 10.00 hodin
  • Telefon: 312 273 342